Sınır değer hesaplama:
İhale kayıt numarası:
2023/***6889
İhale başlığı:
Fidan Üretim ve Bakım Hizmeti Alınacaktır
Yayın tarihi:
22 Kasım 2023 Çarşamba
Teklif tarihi:
15 Aralık 2023 Cuma (10:00)
Sektör adı:
77000000-0 : Tarım, Ormancılık, Bahçecilik, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Arıcılık Hizmetleri
Kategori:
Ormancılık & Bahçıvanlık & Bitkiler & Peyzaj
İhale türü:
Hizmet Alımı
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Birim fiyat usulü
E-ihale
Sadece yerli istekliler
İhale durumu:
Teklif Değerlendirme Tamamlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
İdare adresi:
***
Adana
İhalenin yapılacağı yer:
***
Adana
İşin yapılacağı yer:
***
Osmaniye
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet limiti:
***
Sınır değer katsayısı:
***
İşin süresi:
6 Ay
Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı
1Yağmurlama ile sulama (Sulama süresi 1 saattir) (Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)dekar3.050
2Fidan Üretim Parsellerine Sulama Borusu döşeme ve toplama. (Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)100 metre6
3Fidan sıraları üzerinde 30-50 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile ot alma- çapa yapılması (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil)
100 metre50
4Zayıf budama (4 ve daha aşağı sayıda dal)
1000 adet2
5Palmiye,fenix vb.fidanların el testeresi ilebudanması (budama artıklarının parsel dışına taşınması dahil)
1000 adet2
6Fidan diplerine bambu çakılarak fidanların bağlanması(Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)
100 adet10
7Mevcut bambuya fidanların(1-5 bağ) bağlanarak sabitlenmesi
100 adet5
8Parsel kenarındaki artıkların atılması
metreküp200
9Fidanlık içindeki torba, teneke, saksı ve fidan artıklarının yüklenmesi ve atılması(Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)
metreküp300
10Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan kapların harç ile doldurulması(Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)
1000 adet572
11Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi. (Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)
1000 adet572
12Üretim yastıklarında mevcut(Hacmi 1.3 litre'ye kadar,çapı 8.9 cm kadar ) olan,boş ve dolu kapların seçilerek başka yastıklara taşınarak yeniden yerleştirilmesi
1000 adet200
13"Kab'a ekim ve kapatma (kapatma materyali ve tohum hariç)
(Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)"
1000 adet537
14Tüplü-Kaplı Fidanlarda Ot alma
1000 adet4.000
15Hacmi 1.4- 4 litre arasındaki ( çapı 9- 13 cm ) olan kaplara repikaj
1000 adet20
16Hacmi 4.1- 7 litre arasınaki (çapı 13.1- 17 cm )kaplara repikaj
1000 adet1
17Hacmi 1,3 litreye kadar olan kapların taşıtlara yüklenmesi (Çapı 8,9 cm' den küçük) (Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)
1000 adet400
18Hacmi 1,4 - 4 litre arası olan kapların taşıtlara yüklenmesi (Çapı 9 - 13 cm ) (Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)
1000 adet20
19Hacmi 11,1 - 22 litre arası olan kapların taşıtlara yüklenmesi (Çapı 19,1 - 25 cm ) (Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)
1000 adet5
20"Mevcut kaplı fidan üretim tavalarının yeniden düzenlenmesi
(kullanılmış tavalarda biriken artıkların kazılarak çıkarılması 40 cm genişliğinde kanal açılması bu kanala taş döşenmesi alana örtü ve malzeme serilmesi) "
metre2.000
21Yapraklı fidanlar(Çeliklerin Hazırlanması) (Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)
1000 adet115
22Yapraklı fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi(Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.)
1000 adet115
23Kozalakların tohum pistine serilerek her gün karıştırılması, 5 defa aktarılarak, tohumun ve boş kozalakların toplanması (kızılçam ve halepçamı tohumu üretimi)
kilogram4.000
24Fıstıkçamı kozalağının tohum pistine serilerek 3 defa aktarılması, tohumun ve boş kozalakların toplanması
kilogram2.000
Bu bölüm sadece üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum