İptal edildi
İptal tarihi : 12 Mart 2021 Cuma
İptal sebebi : ***
İhale kayıt numarası:
2021/***29
İhale başlığı:
Sondaj Kuyusu İşleri Yaptırılacaktır
Yayın tarihi:
26 Şubat 2021 Cuma
Teklif tarihi:
12 Mart 2021 Cuma (11:00)
Sektör adı:
45255500-4 : Sondaj ve Arama İşleri
Kategori:
İnşaat & Altyapı & Üstyapı & Yapı Malzemeleri
Kanalizasyon & Boru & Su ve Doğalgaz & Sıhhi Tesisat
Madencilik & Sondaj & Doğal Kaynaklar
> (A) IV. Grup: İçme - Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri
> (A) IX. Grup: Su Yapıları
İhale türü:
Yapım İşi
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Birim fiyat usulü
E-ihale
Sadece yerli istekliler
İhale durumu:
İhale İptal Edilmiş
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
İdare adresi:
***
Osmaniye
İhalenin yapılacağı yer:
***
Osmaniye
İşin yapılacağı yer:
***
Osmaniye
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
Sınır değer katsayısı:
***
İşin süresi:
4 Ay
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1Kil Kaplama Yapılması (0,20 m kalınlıkta)metrekare16
2Kum, Çakıl, Kırmataş, Kil, Tuvenan, Stabilize vb. malzemelerin el ile yükleme boşaltma ve figüresimetreküp38,493
3Su sondaj makinası ve her türlü malzeme ve ekipmanın her türlü yolda bir km mesafeye taşıma ücreti (içme - kullanma suyu sondaj kuyusu açılması işleri taşıma işleri)kilometre400
47" - 12" arası çaplarda (2. grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kiltaşı, filiş gibi tüm sedimanter kayaçlar ile tüf gibi kayaçlar)metre1.338
5Kuyu başı betonu yapılması [5. grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Granir, granadiyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayaçlar)]metreküp4
6Derinkuyu pompası takma - sökme (Montaj-demontaj) yapılması [su verim deneyi (pompaj) yapılması]adet8
712" açılan sondaja 8 5/8 inç sondaj borusunu (kapalı ve filtreli) döşenmesi, nakliyesi, montajı ve çalıl bedeli (Boru bedeli dahil)metre422
810.5" açılan sondaja 6 5/8 inç sondaj borusu (kapalı ve filtreli) döşenmesi, nakliyesi, montajı ve çakıl temini (Boru bedeli dahil)metre916
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum